UYARI/NOTIFICATION:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Ayrıca hukuken de gizli olabilir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ve yayınlanamaz. Mesajın yetkili alıcısı değilseniz hiçbir kısmını kopyalayamaz,başkasına gönderemez veya hiçbir şekilde kullanamazsınız. Eğer mesajın yetkili alıcısı veya yetkili alıcısına iletmekten sorumlu kişi siz değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Kuzey Ormancılık Danışmanlık Mad. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği konusunda bir garanti vermemektedir. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan şirketimiz sorumlu tutulamaz.
This e-mail and its attachments are private and confidential to the exclusive use of the individual or entity to whom it is addressed. It may also be legally confidential. Any disclosure, distribution or other dissemination of this message to any third party is strictly prohibited. If you are not the intendedrecipient, you may not copy, forward, send or use any part of it. If you are not the intended recipient or the person who is responsible to transmit to the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message and its attachments. The sender and Kuzey Ormancılık Danışmanlık Mad. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. do not warrant for the accuracy, currency, integrity or correctness of the information in the message and its attachments. Our company shall have noliability with regard to the information contained in the message, its transmission, reception, storage, preservation of confidentiality, viruses orany damages caused in anyway to your computer system.